கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> அருமலைக்கோட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா நளினி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி சி சாந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு சா கணேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வே சுசிலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி R செல்வராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி K மஞ்சுளா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு M சுதன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி T சைனியா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு த கருணாகரன் போட்டி இன்றி தேர்வு