கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> திருவையாத்துக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி K புஷ்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரெ தனபாலன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க சூர்யா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி R ஆனந்தநாயகி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ரா ராஜகுமாரி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச கலைவாணி வெற்றி