கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> உக்கடை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி S கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி B புனிதவதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு அ ஜெய்லாணி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மா மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜெ பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி செ தையல்நாயகி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திரு பே சிவானந்தம் வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 9 திருமதி செ ராஜாத்தி வெற்றி