கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> வடக்குமாங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜெ ஹபீப்பம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 திரு மு அப்துல்நாசா் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா பத்மா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி M மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு முகம்மது பசீா் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கா ஜெயராஜ் வெற்றி