கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> வடபாதி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச பாா்த்திபன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு ராமாமிா்தன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி செ சாிதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி நா உஷாராணி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 5 திருமதி ர பட்டு வெற்றி
வார்டு 6 திரு கா ராஜ்முகமது வெற்றி