கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> வையச்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி இரா சவுந்திரவள்ளி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி வே தென்றல்அரசி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி S தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி J அஞ்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திரு R நாகையன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு P விஜயகாந்த் வெற்றி