கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> விழுதியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த ரூபாவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு வீ மோகன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க இந்திரா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ர வனிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு பா பஞ்சாபிகேசன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு வெ முருகையன் போட்டி இன்றி தேர்வு