கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> அருந்தவபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி R கவிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு சீ சுதாகா் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கோ வினோதினி வெற்றி
வார்டு 4 திரு த முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு க சிவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 7 திரு ம ராஜேந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி P தாமரைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி நி கெளாி வெற்றி