கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> தேவராயன்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கி பாரதியார் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வீ சத்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி பூ நவமணி வெற்றி
வார்டு 4 திரு க சுப்ரமணியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு ப பாஸ்டின் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு சி விஜயகுமாா் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி பா ரேவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி வே மாியாள் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க கோகிலா போட்டி இன்றி தேர்வு