கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> இரும்புதலை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எ மங்கையர்கரசி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி R வள்ளி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு கா பழனிசாமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு S துளசிஅய்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி R தாமரைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ ஞானசேகரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி R சகுந்தலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி B விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி A தேன்மொழி போட்டி இன்றி தேர்வு