கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> காங்கேயன்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா காமு போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி இ தனலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி ம வைரம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு ந குணசேகரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி க மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பி வியாகுல மேரி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ஜோ கிங்ஸ்லி ஆரோக்யராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திரு பி சவரிமுத்து வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம முருகானந்தம் வெற்றி