கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> கோவிலடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க சந்திரசேகர் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி A சர்மிளா மேரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு பொன்மணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம சுதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ம கோமதிதேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ம நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ஆ குமாரவேல் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ப செல்வம் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி செ சாந்தி வெற்றி