கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> நேமம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா மாலதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச சந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஜா பிரவின்குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திரு V நாராயணசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி V பொற்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி மு சகிலா வெற்றி