கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> பாளையபட்டி (தெற்கு)
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு அமுதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு க வெங்கடாசலம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி ஆ வென்சி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மை மை.ஜெயமேரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு க கலியமூா்த்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு பெ செந்தில் செல்வன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி செ செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி மு சுமதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி சா செல்வராணி போட்டி இன்றி தேர்வு