கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> ஆற்காடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வ லதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு சா ஜெயக்குமார் வெற்றி
வார்டு 3 திரு அ அப்பர் வெற்றி
வார்டு 4 திரு D ஹாி கிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ கலைமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி வி ஜாக்குலின்மேரி வெற்றி