கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> ஆவராம்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கோ ராஜாத்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு இ பன்னீர்செல்வம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி ஜெ பிரியா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு ரா தில்லையன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ பழனிவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி க சுகந்தி வெற்றி