கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> இந்தலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கி கோகிலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு ரா ஜெகநாதன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பி மணிமேகலை போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு சு சுப்ரமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ம சகாயசெல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு ந சின்னையன் வெற்றி