கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> அகலங்கண்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம ஐயப்பன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மா மோி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இ இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 4 திரு த செல்வமாரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு சி ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கா வைஜெயந்தி வெற்றி