கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> குறிச்சி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு க மணிகண்டவேல் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ச இந்திரஜித் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு நா மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா மீரா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி சே அருள்ஜோதி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ஜெ மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சே செல்லம்மாள் வெற்றி