கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> மஞ்சக்கொல்லை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜெ மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஜெ ஆனந்தன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ச வெங்கடேஷ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு கி தனபால் வெற்றி
வார்டு 5 திரு த கோவிந்தசாமி வெற்றி
வார்டு 6 திரு மா நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ ஹதிஜா நாச்சியாா் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி நா நா்கீஸ் பானு வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மு ஹசீனா பேகம் வெற்றி