கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> முட்டம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வி கஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச கீதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க மீனா வெற்றி
வார்டு 4 திரு மா சிங்காரவேலு வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி சுகுணவதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ செந்தில்குமார் வெற்றி