கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> புதுச்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு ஜெயா வெற்றி
வார்டு 2 திரு மு மதிராஜன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு த ரகுராமன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி உ வித்யா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ விஜயசரண்யா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ச பிரேமா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி நா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 9 திரு த ஜீவாராமன் வெற்றி