கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> அகரஒரத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ சுதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜீ அமராவதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு கு நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சீ இந்திராகாந்தி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா வேணுகோபால் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச செங்கமலச்செல்வி வெற்றி