கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> செம்பியன்மகாதேவி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி இ மாலதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு கே செந்தில் வெற்றி
வார்டு 3 திரு கா சந்திரகாசன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப கைலாசம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ உமா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி கீதா வெற்றி