கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> சங்கமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு ஜான்சிராணி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வி சந்தியா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ மாலா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா சீத்தா வெற்றி
வார்டு 5 திரு வீ சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ வனிதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ம கணேசன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரெ ராஜா வெற்றி