கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> தெற்கு பொய்கைநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜெ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா ரவிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு மா பாண்டித்துரை வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா அருள்மேரி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வீ விசாலாட்சி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கா கனகா வெற்றி
வார்டு 8 திரு ந வீரப்பன் வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 9 திரு வி என் இராஜேந்திரன் வெற்றி