கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> தெத்தி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு வை செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திரு வை சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ பாத்திமுத்து வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஜெ சாகுல்ஹமீது வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சா கைருன்னிஷா பேகம் வெற்றி