கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> வடகுடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச வனிதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 4 திரு க முருகவேல் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பூ தீபா வெற்றி
வார்டு 6 திரு வீ அன்பழகன் வெற்றி