கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> வடவூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கோ இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா புஷ்பலதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கா அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா பார்வதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரெ பிரபு வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வீ அறிவுச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஜெ ராசாத்தி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ வேம்பழகி வெற்றி
வார்டு 9 திரு செ கார்த்தி வெற்றி