கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> வடுகச்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரெ ராஜா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ச கோபாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கா உமா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெ உஷா வெற்றி
வார்டு 5 திரு எம் ராஜேந்திரன் வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 6 திருமதி சு சாிதா வெற்றி