கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> அக்கரைப்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க சுந்தரமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 2 திரு கு கண்ணப்பன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ர குணவதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி வீ கமலவள்ளி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா முருகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி வே வதனி வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி இ சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 11 திரு கோ ஜீவரெத்தினம் வெற்றி
வார்டு 12 திரு ந சிலம்பரசன் வெற்றி