கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> ஆழியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 2 திரு க லெனின் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஷே சாராஅம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ அஸ்ரப் அலி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஷே செய்யது இனயெத்துல்லா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ வாஹிதா ரஹ்மான் வெற்றி
வார்டு 8 திரு அ முகமது இஸ்மாயில் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சு நதியா வெற்றி