கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> அந்தணப்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ அனார்கலி வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ ஹாஜா குத்புதீன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க வேம்பு வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா செந்தில்பாபு வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சி சுப்ரமணியன் வெற்றி