கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> கருவேலங்கடை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க சத்யா வெற்றி
வார்டு 2 திரு த பாஸ்கரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி அ நிஷாந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சீ மாரியப்பன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி சி அல்லி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி த வடுவம்மாள் வெற்றி