கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> காவிரிபூம்பட்டிணம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ப பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஏ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி தெ சத்தியஷீலா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 திரு பெ தவமணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ச விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு ரஞ்சிதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரா முத்துவேல் வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி மா மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 திரு ரா அரசன் வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி அ செஞ்சிராணி வெற்றி