கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> கொண்டல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு வனிதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க விஜயகலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு க பார்த்திபன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி த செந்தாமரைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ச தினேஷ் வெற்றி
வார்டு 7 திரு க ஜீவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க ஜெயம் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம விஜயமோகன் வெற்றி