கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> மங்கைமடம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா லோகநாதன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 திரு த கண்ணப்பன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சு ஆனந்தவள்ளி வெற்றி
வார்டு 5 திரு து பரந்தாமன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ந செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா விஜயலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி வை முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர பரணி வெற்றி