கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> மருதங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ சுமதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு க முத்துக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி பாலசுப்ரமணியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி தெ சுந்தாி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சி ஷண்முகம் வெற்றி