கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> நெப்பத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு தீபா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க சத்தியவாணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ தமிழ்கொடி வெற்றி
வார்டு 4 திரு எம் ரவீந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மு ஜெயா வெற்றி
வார்டு 6 திரு மு சின்னையன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சீ பா்வதம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா பூபதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ஜெ சீனிவாசன் வெற்றி