கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> பெருமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கோ தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ ஆசைதம்பி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா வரதராஜபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி இ நிரோஷா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு சாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு பெ ராஜேந்திரன் வெற்றி