கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> பெருந்தோட்டம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ந ராஜீவ்காந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கு சித்ரா வெற்றி
வார்டு 3 திரு வீ மணிவண்ணப்பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஆ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர பவா்ணியா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மா நந்தினி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா ராதிகா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச தீபா வெற்றி
வார்டு 9 திரு த பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 10 திரு கி சசிகுமாா் வெற்றி
வார்டு 11 திரு சி தனபால் வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி ம ஏகாந்தஈஸ்வாி வெற்றி