கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> பூம்புகார்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச அருள்மொழி வெற்றி
வார்டு 2 திரு க செல்வம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கு ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ச அன்பரசன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ம விஜயகாந்த் வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச ராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு உமா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி அ சுதா வெற்றி