கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> புதுதுரை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வே வெற்றியரசி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சீ வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மா காசிராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சித்ரா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி எ இந்திரா வெற்றி