கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> இராதாநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஜெ சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு கேசவன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ விக்டோாியா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி நா கம்சலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வே கலையரசி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ப மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கு ரசிலா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க வாசுகி வெற்றி