கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> செம்மங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சே சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா ரமணிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா ராசாத்தி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சா ராதாகிருஷ்ணக் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா கோமதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர அன்பரசி வெற்றி