கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> திருநகரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ கமலிதேவி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா நவரெத்தினம் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ மாலதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு எஸ் ராஜீ வெற்றி
வார்டு 6 திரு சி பாபு வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கு மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கு சாந்தா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ரா தவமணி வெற்றி