கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> திருப்புங்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ அகிலாண்டேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா ஆனந்த் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஸ் டெல்சிசத்தியகுமாரி வெற்றி
வார்டு 4 திரு வெ ராமன் வெற்றி
வார்டு 5 செல்வி ந துா்கா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம முத்தரசி வெற்றி