கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> ஆதமங்களம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ந கன்னன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சோ ஜெயக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ உமாமகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சீ மங்கம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வி ரஞ்சனி வெற்றி