கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> தென்னாம்பட்டினம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி தி அஞ்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ பரமானந்தன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச ஷீலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு கு பரணிகன்னன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ கவிதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு சே செந்தமிழ்செல்வன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கு எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 8 திரு மு இடும்பன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ரா புனிதா வெற்றி