கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> தில்லைவிடங்கன்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி இர காா்த்திகா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பி சுதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஜெ வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வி ஷாலினி வெற்றி
வார்டு 5 திரு சே அருள்பிரகாசம் வெற்றி
வார்டு 6 திரு வே பரமசிவம் வெற்றி